ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mạch xoay chiều R - L - C. Thay đổi R đến giá trị R0 để công suất mạch Pmax thì hệ số công suất của mạch bằng:

  • A. 0
  • B. 1
  • C. \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)
  • D. \(\frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(R=R_0\Rightarrow P_{max}\Rightarrow R_0=\left | Z_L-Z_C \right |\)
  \(\Rightarrow cos\varphi =\frac{R_0}{\sqrt{R^2_0+(Z_L-Z_C)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\)
  ⇒ Chọn C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22068

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF