YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ của đoạn mạch điện RLC không phân nhánh theo độ tự cảm L của cuộn cảm. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là \(u=110\sqrt{2}sin\omega t (V)\)(V) luôn ổn định. Dung kháng của tụ điện bằng

  • A. 40 \(\Omega\)
  • B. 50 \(\Omega\)
  • C. 30 \(\Omega\)
  • D. 20 \(\Omega\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(L=L_0\Rightarrow P_{max}=302,5=\frac{U^2}{R}=\frac{110^2}{R}\)
  \(\Rightarrow R=40\Omega\)
  \(L=0\Rightarrow Z_L=0\Rightarrow P=R.\frac{U^2}{R^2+Z^2_C}\)
  \(\Rightarrow 193,6=40.\frac{110^2}{40^2+Z^2_0}\Rightarrow Z_C=30\Omega\)
  ⇒ Chọn C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22076

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON