• Câu hỏi:

  Mạch RC mắc nối tiếp với điện trở R = ZC = 100W một nguồn điện tổng hợp có biểu thức \(u =100 + 100cos(100\pi t + \pi /2)\) V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở:

  • A. 50W
  • B. 200W
  • C. 25W
  • D. 150W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(RC\)
  \(R=Z_C=100\Omega\)
  \(u=100+100\sqrt{2}.cos(100\pi t +\frac{\pi }{2})\)
  \(\Rightarrow P=R.\frac{U^2}{R^2+Z^2_C}=100.\frac{100^2}{100^2+100^2}=50W\)
  ⇒ Chọn A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC