ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện AB mắc nối tiếp gồm một biến trở R; một cuộn cảm có độ tự cảm  và có điện trở thuần bằng 20 \(\Omega\); một tụ điện có điện dung \(\frac{250}{3\pi }\mu F\) . Đặt vào hai đầu mạch AB một điện áp xoay chiều u = U0cos120\(\pi\)t luôn ổn định. Điều chỉnh biến trở R để hệ số công suất của mạch AB bằng 0,6. Khi đó, giá trị của R là

  • A. 25 \(\Omega\)
  • B. 15 \(\Omega\) 
  • C. 30 \(\Omega\)
  • D. 20 \(\Omega\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\left.\begin{matrix} \omega =120\pi \\ L=\frac{1}{3\pi}H\\ C=\frac{250}{3\pi }\mu F \end{matrix}\right\}\Rightarrow \left\{\begin{matrix} Z_L=L\omega =40\Omega \\ \\ Z_C=\frac{1}{C\omega }=100\Omega \end{matrix}\right.\)
  \(cos\varphi =\frac{R_b}{\sqrt{R^2_b+Z_{LC}^2}}=0,6 \Rightarrow \frac{R_b}{\sqrt{R^2_b +60^2}}=0,6\)
  \(\Rightarrow R_b=45\Omega \Rightarrow R=R_b-r\)
  \(\Rightarrow R=45-20=25\Omega\)
  ⇒ Chọn A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22056

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON