YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn trả lời sai. Trong một mạch điện xoay chiều, công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: P = kUI, trong đó:

  • A. k là hệ số biểu thị độ giảm công suất của mạch gọi là hệ số công suất của dòng điện xoay chiều
  • B. Giá trị của k có thể < 1
  • C. Giá trị của k có thể > 1
  • D. k được tính bởi công thức: k = cosφ = R/Z

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(P=K.UI\Rightarrow K=cos\varphi \Rightarrow 0\leq k\leq 1\)
  ⇒ Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 22052

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON