YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r = ZL mắc nối tiếp. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên cuộn dây là lớn nhất. Hệ số công suất của mạch khi đó là:

  • A. \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)
  • B. 0.75
  • C. 0,5
  • D. \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  R, r L
  \(P_{cd}=r.I^2=r.\frac{U^2}{(r+R)^2+Z_L^2}\)
  \((P_{cd})_{max}\Rightarrow R=0\)
  \(\Rightarrow cos\varphi =\frac{r}{\sqrt{r^2+Z^2_L}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\)
  ⇒ Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22065

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON