ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một gen ở sinh vật nhân thực dài 510nm và có 3800 liên kết hiđrô. Mạch thứ nhất của gen có nuclêôtit loại adenin chiếm 30% số nuclêôtit của mạch và có số nuclêôtit loại xitôzin bằng 1/2 số nuclêôtit loai ađênin. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  • A. Mạch thứ nhất của gen có T/X= 1/2.
  • B.

   Mạch thứ hai của gen có T = 2A.

  • C.

   Mạch thứ hai của gen có G/T=1/2.

  • D.

   Mạch thứ nhất của gen có (A + G)=(T + X)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xét gen có chiều dài là 0,51 µm = 5100 A0

  Số nucleotit có trên 1 mạch của gen là : 5100 : 3,4 = 1500

  Số nucleotit loại A trên mạch 1 là : 1500 × 0,3 = 450

  Số nucleotit loại X trên mạch 1 là : 450 : 2 = 225

  Vì A= T2 và X= G2

  Tỉ lệ G/T trên mạch 2 là :1/2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26252

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON