ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về hô hấp sáng ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Chỉ xảy ra ở thưc vật CAM, gây lãng phí sản phẩm của quang hợp.
  • B. Xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng CO2 nhiều, lượng O2 thấp.
  • C. Enzim Ôxigenaza chuyển thành enzim cacbôxilaza ôxi hóa ribulôzơ -1,5 - diphôtphat đến CO2
  • D. Bắt đầu từ lục lạp, qua perôxixôm và kết thúc bằng sự thải ra khí CO2 tại ti thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A sai vì hô hấp sáng xảy ra ở TV C3.

  B sai vì hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, lượng O2 lớn, CO2 nhỏ.

  C sai vì trong hô hấp sáng xảy ra khi RiDP bị oxi hóa thành APG và axit glicoliC.

  D đúng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON