ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Trong cùng một khu vực, hai loài có ổ sinh thái giao nhau càng nhiều thì sự cạnh tranh giữa chúng càng lớn.

  II. Trong mỗi môi truờng sống chỉ có một ổ sinh thái nhất định.

  III. Kích thước thức ăn, loại thức ăn.... của mỗi loài tạo nên ổ sinh thái về dinh dưỡng của loài đó.

  IV. Ổ sinh thải của một loài chính là nơi ở của loài đó.

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 1.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  I. Đúng

  II. Sai vì trong một môi trường sống có thể tồn tại nhiều ổ sinh thái.

  III. Đúng

  IV. Sai vì ổ sinh thái là Ổ sinh thái là một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển lâu dài.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26234

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON