ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về các nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

  I. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa

  II. Đột biến cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa.

  III. Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi vốn gen của quần thế có kích thước nhỏ.

  IV. Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi vốn gen của quần thể.

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các phát biểu đúng là : I,II

  Ý III sai vì các yếu tố ngẫu nhiên tác động tới cả các quần thể lớn

  Ý IV sai vì giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26221

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON