ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

  • A. Rắn.
  • B.
  • C. Giun đất.
  • D. Châu chấu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26215

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON