AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Màn hình làm việc chính của phần mềm Yenka gồm:

  • A. Hộp công cụ, thanh công cụ và thanh bảng chọn
  • B. Hộp công cụ, thanh công cụ và khu vực tạo các đối tượng
  • C. Thanh công cụ, thanh bảng chọn và khu vực vẽ hình
  • D. Hộp công cụ, thanh bảng chọn và khu vực tạo các đối tượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>