YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phần mềm Yenka dùng để làm gì?

  • A. Thiết kế các mô hình hình khối kiến trúc không gian dựa trên các hình không gian cơ bản như hình trụ, lăng trụ, hình chóp, hình hộp
  • B. Nhìn toàn cảnh các vị trí, thành phố thủ đô của các nước trên toàn thế giới với rất nhiều thông tin liên quan đến thời gian
  • C. Luyện gõ bàn phím nhanh và chính xác
  • D. Tạo sự gắn kết giữa các đối tượng hình học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phần mềm Yenka dùng để: Thiết kế các mô hình hình khối kiến trúc không gian dựa trên các hình không gian cơ bản như hình trụ, lăng trụ, hình chóp, hình hộp

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5341

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA