MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Để khởi động phần mềm Yenka ta chọn biểu tượng:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để khởi động phần mềm Yenka ta chọn biểu tượng: 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA