AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để xoay mô hình trong không gian 3D ta thực hiện:

  • A. Nháy chuột vào biểu tượng 
  • B. Nháy chuột vào biểu tượng 
  • C. Nháy vào biểu tượng 
  • D. Nháy chuột vào biểu tượng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA