AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hộp công cụ trong màn hình làm việc chính của phần mềm Yenka dùng để:

  • A. Tạo ra các hình không gian
  • B. Chứa những nút lệnh để làm việc với các đối tượng
  • C. Cả 2 ý trên đều đúng
  • D. Cả 2 ý trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>