YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biểu tượng  có chức năng

  • A. Xoay mô hình trong không gian 3D
  • B. Phóng to, thu nhỏ
  • C. Dịch chuyển khung mô hình
  • D. Thay đổi và di chuyển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Biểu tượng  có chức năng: Dịch chuyển khung mô hình

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF