AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để thay đổi mẫu thể hiện hình ta thực hiện thao tác:

  • A. Nháy đúp chuột để mở hộp thoại tính chất của hình
  • B. Chọn lệnh thay đổi kiểu bề mặt Surface apprearance
  • C. Chọn Use material và chọn mẫu trong danh sách Material phía dưới
  • D. Tất cả ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>