YOMEDIA
UREKA
 • Exercise 2: Choose the underlined part in each sentence that should be corrected

  Câu hỏi:

  Liquids take the shape of any container which in they are placed.

  • A. the shape
  • B. which in
  • C. they 
  • D. placed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  "which in" ---> "in which" = "where": chỉ nơi chốn (container)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1373

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON