ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Exercise 2: Choose the underlined part in each sentence that should be corrected

  Câu hỏi:

  Liquids take the shape of any container which in they are placed.

  • A. the shape
  • B. which in
  • C. they 
  • D. placed
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  "which in" ---> "in which" = "where": chỉ nơi chốn (container)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1373

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1