ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  My neighbour, _________ brother is an actor, gave me some theatre tickets.

  • A. who
  • B. whom
  • C. which
  • D. whose
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D.

  "whose" bổ sung nghĩa cho "brother" thể hiện sự sở hữu của "my neighbour".

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1