YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  My neighbour, _________ brother is an actor, gave me some theatre tickets.

  • A. who
  • B. whom
  • C. which
  • D. whose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D.

  "whose" bổ sung nghĩa cho "brother" thể hiện sự sở hữu của "my neighbour".

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF