AMBIENT
 • Câu hỏi:

  My neighbour, _________ brother is an actor, gave me some theatre tickets.

  • A. who
  • B. whom
  • C. which
  • D. whose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D.

  "whose" bổ sung nghĩa cho "brother" thể hiện sự sở hữu của "my neighbour".

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA