YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The letter that I opened it wasn’t for me.

  • A. that 
  • B. opened
  • C. it
  • D. for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C.

  Trong câu trên "that" thay thế cho "the letter" đã đầy đủ chủ ngữ và nghĩa câu, vì vậy không cần có "it".

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1375

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON