ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  The letter that I opened it wasn’t for me.

  • A. that 
  • B. opened
  • C. it
  • D. for
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C.

  Trong câu trên "that" thay thế cho "the letter" đã đầy đủ chủ ngữ và nghĩa câu, vì vậy không cần có "it".

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1375

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1