AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The letter that I opened it wasn’t for me.

  • A. that 
  • B. opened
  • C. it
  • D. for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C.

  Trong câu trên "that" thay thế cho "the letter" đã đầy đủ chủ ngữ và nghĩa câu, vì vậy không cần có "it".

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA