YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The man _________ you met at the party was a famous film star.

  • A. who
  • B. that
  • C. whom
  • D. all are correct

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D.

  "who, whom, that" đều được dùng thay thế cho "the man" với chức năng là tân ngữ trong câu mệnh đề quan hệ xác định.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1369

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF