YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  The man _________ you met at the party was a famous film star.

  • A. who
  • B. that
  • C. whom
  • D. all are correct

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D.

  "who, whom, that" đều được dùng thay thế cho "the man" với chức năng là tân ngữ trong câu mệnh đề quan hệ xác định.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1369

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON