ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Two out of three people striking by lightning survive

  • A. out of three
  • B. striking
  • C. lightning
  • D. survive
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  "stricking" ---> "struck": câu rút gọn thể bị động

  Hai trong số ba người bị sét đánh còn sống sót.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1374

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1