AMBIENT
 • Câu hỏi:

  A newspaper _________ is published everyday is called a daily newspaper.

  • A. which
  • B. whom
  • C. who
  • D. whose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A.

  "which" thay thế cho chủ ngữ "a newspaper" chỉ vật.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>