AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The people _________ called me yesterday want to buy your house.

  • A. which
  • B. whom
  • C. who
  • D. whose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C.

  "who" thay thế cho chủ ngữ "the people" chỉ người.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>