AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lấy m gam một axit hữu cơ đơn chức X cho tác dụng với NaHCO3 dư thấy giải phóng 2,2 gam khí. Mặt khác, cho m gam X vào C2H5OH lấy dư trong H2SO4 đặc thì thu được 3,52 gam este (hiệu suất phản ứng là 80%). Giá trị của m là 

  • A. 3,00.      
  • B. 3,70.     
  • C. 2,40.      
  • D.  2,96.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Ta có nAxit = nCO2 = 0,05 mol.

  ⇒ nEste = 0,05×0,8 = 0,04 mol ⇒ MEste = 3,52÷0,04 = 88

  ⇒ MRCOOC2H5 = 88 Û R = 15 Û Axit là CH3COOH.

  ⇒ mAxit = 0,05×60 = 3 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>