AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều khẳng định đúng là 

  • A. không thể đốt cháy kim cương.
  • B. cacbon monooxit là chất khí không thể đốt cháy.
  • C. cacbon đioxit không thể bị oxi hóa.
  • D. cacbon chỉ có tính khử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>