AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 4 lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z và T chứa các chất khác nhau trong số bốn chất sau: (NH4)2CO3, KHCO3, NaNO3, NH4NO3. Bằng cách dùng dung dịch Ca(OH)2 cho lần lượt vào từng dung dịch, thu được kết quả sau:

  Chất

  Thuốc thử

  X

  Y

  Z

  T

  Dd Ca(OH)2

  Kết tủa trắng

  Khí mùi khai

  Không có hiện tượng

  Kêt tủa trắng, có khí mùi khai

  Nhận xét nào sau đây đúng? 

  • A. X là dung dịch NaNO3.         
  • B. T là dung dịch (NH4)2CO3.
  • C. Z là dung dịch NH4NO3.             
  • D.  Y là dung dịch KHCO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA