AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện phân 1 lít dung dịch X chứa a mol CuSO4 và b mol HCl với điện cực trơ, màn ngăn xốp và dùng điện không đổi, trong thời gian t giây thu được dung dịch pH = 1. Nếu điện phân thêm t giây nữa thì thu được dung dịch có pH = 2. Dung dịch thu được không có khả năng tạo kết tủa với dung dịch AgNO3. Giả sử thể tích dung dịch giảm không đáng kể và khí sinh ra thoát ra hết khỏi dung dịch. Giá trị của a là 

  • A. 0,005.   
  • B. 0,045.          
  • C. 0,015.        
  • D. 0,095.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  ► Dung dịch thu được không pứ với AgNO₃ ⇒ dung dịch thu được không còn Cl⁻

  Ở đây ta cần chú ý, với H⁺ bị điện phân tại catot và anot bị điện phân H₂O

  thì: 2H⁺ + 2e → H₂ || 2H₂O → 4H⁺ + O₂ + 4e ⇒ cộng lại cho khử e thì:

  2H₂O → 2H₂ + O₂ ⇒ xem như điện phân H₂O ⇒ pH không đổi

  Mà ta thấy sau t(s) đầu tới t(s) sau thì pH bị thay đổi

  ⇒ H₂O và H⁺ không bị điện phân cùng lúc ngay t(s) đầu

  ► Mặt khác, phần xem như điện phân H₂O không cần quan tâm vì không có gì đặc biệt

  ⇒ xét phần còn lại, thấy nH⁺ giảm = nH⁺ bị điện phân = 0,1 – 0,01 = 0,09 mol

  nH⁺ sau khi điện phân t(s) = 0,1 mol = nHCl ban đầu ⇒ nCl⁻ = 0,1 mol

  BTe: nCu = (0,1 – 0,09) = 0,005 mol

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>