AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thành phần phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có 

  • A. các nguyên tố các bon, hiđro, nitơ.          
  • B. các nguyên tố các bon, hiđro, oxi.
  • C. nguyên tố các bon.          
  • D. các nguyên tố các bon, hiđro, nitơ, oxi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>