YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm một ancol đơn chức, một axit cacboxylic đơn chức và một axit cacboxylic hai chức (đều no, mạch hở). Đun nóng 15,34 gam X (có H2SO4 xúc tác) sau một thời gian thu được 2,34 gam H2O và hỗn hợp Y gồm các hợp chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 18,92 gam CO2 và 7,20 gam H2O. Nếu cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch KOH dư thì lượng KOH đã phản ứng là 11,20 gam và thu được m gam muối. Giá trị của m là  

  • A. 19,82.  
  • B. 17,50. 
  • C. 22,94.   
  • D. 12,98.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quy đổi hỗn hợp thành:

  CH3OH: a

  HCOOH: b

  (COOH)2:c

  CH2:d

  mX = 32a +46b+90c + 14d = 15,34

  nCO2 = a + b +2c + d = 0,43

  nH2O tổng = 2a + b + c + d = 0,53

  nKOH = b + 2c = 0,2

  → a = 0,17; b = 0,06; c = 0,07; d = 0,06

  Do b = d nên X các axit là CH3COOH (0,06) và (COOH)2 (0.07)

  → Muối gồm CH3COOK (0,06) và (COOK)2 (0,07) → m muối = 17,5 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75020

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON