ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Al, Mg, MgO trong dung dịch hỗn hợp chứa HNO3 (0,34 mol) và KHSO4. Sau phản ứng thu được 8,064 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO, H2 và NO2 với tỉ lệ mol tương ứng 10 : 5 : 3 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho NaOH dư vào Y thì thấy có 2,28 mol NaOH tham gia phản ứng, đồng thời thấy có 17,4 gam kết tủa xuất hiện. Phần trăm khối lượng MgO trong hỗn hợp ban đầu là  

  • A. 26,28%.    
  • B. 17,65%.       
  • C. 28,36%.    
  • D. 29,41%.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X gồm NO (0,2), H2 (0,1) và NO2 (0,06)

  Bảo toàn N → nNH4+ = 0,08

  nMg(OH)2 = 0,3

  Y gồm Al3+ (X), Mg2+ (0,3), NH4+ (0,08), K+, SO42-

  nOH- = 4x + 2.0,3 +0,08 = 2,28 → x = 0,4

  Bảo toàn electron: 3nAl + 2nMg = 3nNO + 2nH2 + nNO2 + 8nNH4+

  → Mg = 0,15

  Bảo toàn Mg → nMgO = 0,3 – 0,15 = 0,15 → %MgO = 29,41% 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75023

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF