ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có bốn dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M, HNO3 1M, NaOH 1M, HCl 1M. Cho 5 ml mỗi dung dịch vào 4 ống nghiệm và ký hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T, kết quả thu được như sau: Hai dung dịch X và Y tác dụng được với FeSO4. Dung dịch Z có pH thấp nhất trong các dung dịch. Hai dung dịch Y và T phản ứng được với nhau. Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là 

  • A. HNO3, NaOH, HCl, H2SO4.   
  • B. NaOH, HNO3, H2SO4, HCl.  
  • C. HNO3, NaOH, H2SO4, HCl.  
  • D. HCl, NaOH, H2SO4, HNO3.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai dung dịch X và Y tác dụng được với FeSO4 → X, Y là HNO3, NaOH.

  Dung dịch Z có pH thấp nhất trong các dung dịch → Z là H2SO4. → T là HCl.

  Hai dung dịch Y và phản ứng được với nhau → Y là NaOH, X là HNO3.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75016

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF