ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho m gam Mg vào 500 ml dung dịch gồm H2SO4 0,4M và Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2 và H2, dung dịch Y và còn lại 2 gam hỗn hợp kim loại. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 6,2. Giá trị của m là  

  • A. 5,28.         
  • B. 5,96.   
  • C. 5,08.     
  • D. 4,96. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nH2SO4 = 0,2 Khí X gồm N2 (0,02) và H2 (0,03)

  nH = 12nN2 + 2nH2 + 10nNH4+ → nNH4+ = 0,01

  Bảo toàn N → nCu(NO3)2 = 0,025

  mMg dư = 2 - 0,025.64 = 0,4 gam

  Bảo toàn electron: 2nMg phản ứng = 10nN2 + 2nH2 + 8nNH4+ + 2nCu2+

  → nMg phản ứng = 0,195 → Mg = 0.195.24 + 0,4 = 5,08

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74995

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON