ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm CH4,  C2H4,  C3H4, C4H4 (đều mạch hở) và H2. Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với NO2 là 1. Cho 2,8 lít Y (đktc) làm mất màu tối đa 36 gam brôm trong dung dịch. Cho 2,8 lít X (đktc) làm mất màu tối đa x gam brôm trong dung dịch. Giá trị của x là  

  • A. 60.  
  • B. 24.     
  • C. 48
  • D. 30

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nY = 0,125 và nBr2 = 0,225

  Y không no nên H2 đã phản ứng hết, Y chỉ gồm hiđrocacbon dạng CnH2n+2-2k.

  k = nBr2/nY = 1,8

  MY = 14n+ 2 - 2k = 46 → n = 3,4

  → Y là C3,4H5,2 Phản ứng cộng H2 không làm thay đổi sốc nên các hiđrocacbon trong X có dạng C3,4H4.

  Phản ứng X-Y là:

  C3,4H4 +0,6H2 → C3,4H5,2

  0,125......0,075......0,125

  → X = 0,3

  Tỉ lệ: 0,2 mol X chứa 0,125 mol C3,4H4

  → 0,125 mol X chứa nC3,4H4 = 5/64 mol

  X với Br2:

  C3,4H4 + 2,4Br2 → C3,4H4Br4,8

  → nBr2 = 2,4.5/64 = 0,1875 → mBr2 = 30 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75003

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF