ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 2,4 gam bột kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với 250 ml dung dịch chứa FeSO4 0,2M và CuSO4 0,3M, sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là  

  • A. 6,0.   
  • B. 6,4.  
  • C. 5,4.   
  • D. 6,2. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nMg = 0,1, nFeSO4 = 0,05; nCuSO4 = 0,075

  Mg + Cu2+ → Mg2+ + Cu

  0,075...0,075..............0,075

  nMg còn lại = 0,025

  Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe

  0,025..........................0,025

  → m rắn = mCu + mFe = 6,2 gam.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74993

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON