ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các sơ đồ phản ứng sau:  
  (1) C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O;  
  (2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4;  
  (3) X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O.  
  Phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Nhiệt độ nóng chảy của X1 cao hơn X3
  • B. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.
  • C. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic. 
  • D. Các chất X2, X3, X4 đều có mạch C phân nhánh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (2) → X1 là muối, X3 là axit

  (3) → X3 là HOOC-(CH2)4-COOH và X4 là NH2-CH2)6-NH2

  → X1 là NaOOC-(CH2)4-COONa Phản ứng 1 có H2O nên chất tham gia còn 1 nhóm COOH.

  C8H14O4 là HOOC-(CH2)4-COO-C2H5; X2 là С2Н5ОН

  A. Đúng, muối có nhiệt độ nóng chảy cao hơn axit tương ứng.

  B. Sai, quỳ tím chuyển màu xanh.

  C. Sai, nhiệt độ sôi CH3COOH cao hơn C2H5OH

  D. Sai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 74991

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON