YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  hóa hơi 15,52 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức X và một axit no, đa chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y), thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 5,6 gam N2 ( đo trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất). Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu được 10,752 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:

  • A. CH3-CH2-COOH và HOOC-COOH
  • B. CH3-COOH và HOOC- CH2-CH2COOH
  • C. HCOOH và HOOC-COOH
  • D. CH3-COOH và HOOC- CH2- COOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON