• Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ X phân tử vòng benzen, công thức phân tử là C7H8O2. Để phản ứng với 3,1 gam chất X cần dùng vừa đủ 250 ml dung dịch NaOH 0,2M. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

  • A. 6.
  • B. 12.
  • C. 3.
  • D. 9.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC