YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là:

  • A. C5H10O2
  • B.  C4H8O2     
  • C. C3H6O2  
  • D. C2H4O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON