AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 là 

  • A.  có sủi bọt khí không màu thoát ra.
  • B. có kết tủa trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư.
  • C. không có hiện tượng gì.
  • D. có kết tủa trắng xuất hiện trong tan NaOH dư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 thì xảy ra phản ứng theo thứ tự:

  NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + NaHCO3 + H2O || NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA