AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho vào ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH 30% quan sát hiện tượng (1); lắp ống sinh hàn đồng thời đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, quan sát hiện tượng (2). Kết quả hai lần quan sát (1) và (2) lần lượt là 

  • A. Sủi bọt khí, chất lỏng tách thành hai lớp.
  • B. Chất lỏng đồng nhất, chất lỏng tách thành hai lớp.
  • C. Chất lỏng tách thành hai lớp,Chất lỏng đồng nhất.
  • D. Chất lỏng tách thành hai lớp, chất lỏng tách thành hai lớp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>