AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để chuyển hóa một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình 

  • A.  cô cạn ở nhiệt cao.         
  • B. hiđro hóa (xúc tác Ni).
  • C. xà phòng hóa.                   
  • D. làm lạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phản ứng hidro hóa được dùng trong công nghiệp để chuyển hóa chất béo lỏng (dâu)

  thành mỡ rắn thuận tiện cho việc vận chuyển hoặc thành bơ nhân tạo và để sãn xuất xà phòng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>