AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng? 

  • A. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.
  • B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử.
  • C.  Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.
  • D. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Chọn A vì ăn mòn điện hóa phát sinh dòng điện.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>