AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt ba dung dịch glyxin; axit axetic; etylamin chỉ cần dùng một thuốc thử. Thuốc thử đó là: 

  • A. dung dịch HCl      
  • B. quỳ tím.        
  • C. dung dịch NaOH. 
  • D.  kim loại natri.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Chọn B vì dùng quỳ tím thì các dung dịch:

  – Glyxin: không làm quỳ tím đổi màu.

  – Axit axetic: làm quỳ tím hóa đỏ.

  – Etylamin: làm quỳ tím hóa xanh.

  ||⇒ nhận biết được cả 3 dung dịch.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA