AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 amin đơn chức trong oxi thu được 0,09 mol CO2, 0,125 mol H2O và 0,336 lít khí N2 (ở đktc). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4loãng thu được a gam muối. Giá trị của a là: 

  • A. 3,64.               
  • B. 2,48.          
  • C. 4,25.          
  • D. 3,22.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  ► Amin đơn chức ⇒ nX = nN = 2nN2 = 0,03 mol. 

  Mặt khác: mX = mC + mH + mN = 1,75(g).

  nH2SO4 = nN ÷ 2 = 0,015 mol. Bảo toàn khối lượng:

  ||⇒ a = 1,75 + 0,015 × 98 = 3,22(g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>