• Câu hỏi:

  Đường cong ở hình dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số ở dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

  • A. \(y = 2{x^3} - {x^2} + 6x + 1\)
  • B. \(y = 2{x^3} - 6{x^2} + 6x + 1\)
  • C. \(y = 2{x^3} - 6{x^2} - 6x + 1\)
  • D. \(y =  - 2{x^3} - 6{x^2} - 6x + 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC