• Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  • A. Tứ diện có bốn cạnh bằng nhau là tứ diện đều.
  • B. Hình chóp tam giác đều là tứ diện đều.
  • C. Tứ diện có bốn mặt là bốn tam giác đều là tứ diện đều.
  • D. Tứ diện có đáy là tam giác đều là tứ diện đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC