• Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại B và AB = BC = a,AD = 2a. Biết SA vuông góc với đáy (ABCD) và SA=a. Gọi M, Nlần lượt là trung điểm SB, CD. Tính sin góc giữa đường thẳng MN và mặt phẳng (SAC)

  • A. \(\frac{{\sqrt 5 }}{5}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt 55 }}{20}\)
  • C. \(\frac{{3\sqrt 5 }}{10}\)
  • D. \(\frac{{2\sqrt 5 }}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC