• Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị y = f’(x) như hình vẽ.

  Xét hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2} - 2} \right)\)

  Mệnh đề nào sau đây sai?

  • A. Hàm số g(x) nghịch biến trên (0; 2).
  • B. Hàm số g(x)  đồng biến trên \(\left( {2; + \infty } \right)\).
  • C. Hàm số g(x)  nghịch biến trên \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\).
  • D. Hàm số g(x)  nghịch biến trên (-1; 0)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC