YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị y = f’(x) như hình vẽ.

  Xét hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2} - 2} \right)\)

  Mệnh đề nào sau đây sai?

  • A. Hàm số g(x) nghịch biến trên (0; 2).
  • B. Hàm số g(x)  đồng biến trên \(\left( {2; + \infty } \right)\).
  • C. Hàm số g(x)  nghịch biến trên \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\).
  • D. Hàm số g(x)  nghịch biến trên (-1; 0)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90014

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA